Lịch thi của Trần Quốc Hoàn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 B7.08 (40)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 1 B5.14 (52)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 1 B5.14 (29)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 1 B5.14 (53)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 2 B6.06 (57)
17-01-2019 5 1 Cơ sở dữ liệu phân tán 1 C206 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment