Lịch thi của Trịnh Chấn Phát

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 2 B1.14 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment