Lịch thi của Nguyễn Đức Châu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 1 C206 (65)
21-01-2019 2 2 Giải tích 1 C113 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment