Lịch thi của Trương Trung Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
07-01-2019 2 3 Toán rời rạc nâng cao 1 B5.14 (57)
11-01-2019 6 2 Máy học nâng cao 1 B5.08 (34)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 2 B5.14 (41)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 2 C206 (65)
17-01-2019 5 1 Biểu diễn tri thức và suy luận 3 C113 (30)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment