Lịch thi của Lê Ngọc Lâm

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 10 B1.14 (42)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 1 C101 (18)
14-01-2019 2 3 Lập trình mạng căn bản 1 C205 (55)
15-01-2019 3 4 Công nghệ Internet of things hiện đại 3 C312 (59)
21-01-2019 2 2 Giải tích 2 C308 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment