Lịch thi của Đỗ Minh Hoàng Vũ

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin 3 B6.12 (46)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 6 B6.12 (69)
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 4 B5.14 (41)
09-01-2019 4 2 Mạng xã hội 7 B6.06 (55)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 1 B5.08 (42)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment