Lịch thi của Lê Huỳnh Tuấn Anh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Dữ liệu lớn 5 B5.14 (66)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 2 B6.12 (42)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment