Lịch thi của Trần Việt Anh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 3 B1.14 (47)
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 5 B6.12 (77)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5 C206 (30)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment