Lịch thi của Hồ Mai Kim Chi

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
16-01-2019 4 2 Logic mờ và ứng dụng 1 C311 (27)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment