Lịch thi của Vũ Nguyễn Hải Đăng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 2 Vật lý đại cương II 2 C101 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment