Lịch thi của Lê Phước Đạt

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Phát triển ứng dụng web 3 B5.14 (54)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 5 B6.12 (42)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment