Lịch thi của Lê Đình Đích

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 Điện toán đám mây 5 B7.02 (31)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 9 B5.14 (29)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 4 B6.06 (57)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 1 B6.06 (51)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 8 C312 (59)
14-01-2019 2 3 Khai thác dữ liệu 8 C114 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment