Lịch thi của Đoàn Văn Đoàn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Dữ liệu lớn 10 B5.14 (66)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 9 C312 (59)
14-01-2019 2 3 Khai thác dữ liệu 9 C114 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment