Lịch thi của Đặng Hồng Hải

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Dữ liệu lớn 13 B5.14 (66)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 5 B1.14 (48)
14-01-2019 2 3 Khai thác dữ liệu 10 C114 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment