Lịch thi của Nguyễn Vũ Phong Hải

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Xử lý tín hiệu trong truyền thông 21 B1.14 (46)
04-01-2019 6 3 Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng 18 B7.08 (43)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 5 C306 (48)
14-01-2019 2 3 Bảo mật Internet 22 GD2 (90)
21-01-2019 2 2 Giải tích 4 B6.06 (46)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment