Lịch thi của Nguyễn Quang Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 3 B7.08 (52)
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 6 B5.14 (41)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 1 B5.08 (50)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 4 C306 (51)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1 C205 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment