Lịch thi của Trần Sĩ Hoài

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT 5 B3.14 (43)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 4 B6.12 (45)
04-01-2019 6 1 Hệ tính toán phân bố 1 B1.14 (52)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 2 C312 (59)
14-01-2019 2 3 Lập trình mạng căn bản 9 C205 (55)
16-01-2019 4 2 An toàn mạng không dây và di động 6 C206 (39)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment