Lịch thi của Bùi Văn Hoàn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 7 B5.14 (44)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 4 B5.14 (53)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 2 B7.08 (49)
17-01-2019 5 1 Cơ sở dữ liệu phân tán 11 C206 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment