Lịch thi của Nguyễn Văn Hoàng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 4 B4.14 (70)
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 7 B6.12 (77)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6 C206 (30)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1 C305 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment