Lịch thi của Trần Quang Huy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Xử lý tín hiệu trong truyền thông 25 B1.14 (46)
04-01-2019 6 3 Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng 22 B7.08 (43)
10-01-2019 5 2 Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp 10 C311 (50)
14-01-2019 2 3 Bảo mật Internet 27 GD2 (90)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment