Lịch thi của Trần Võ Trọng Khang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Xử lý tín hiệu trong truyền thông 26 B1.14 (46)
02-01-2019 4 3 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 9 B3.22 (63)
04-01-2019 6 3 Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng 23 B7.08 (43)
14-01-2019 2 3 Bảo mật Internet 28 GD2 (90)
21-01-2019 2 2 Giải tích 5 C308 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment