Lịch thi của Nguyễn Đình Văn Khoa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 3 B6.12 (49)
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 B7.02 (46)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 1 B3.20 (30)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 5 B5.14 (53)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 5 B6.06 (57)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 2 B6.06 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment