Lịch thi của Trương Đăng Khoa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 6 B5.08 (62)
07-01-2019 2 4 Máy học trong Thị giác Máy tính 5 C114 (65)
11-01-2019 6 1 Thị giác máy tính nâng cao 5 B6.12 (53)
16-01-2019 4 1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao 10 C113 (28)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment