Lịch thi của Lê Sinh Mẫn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Xử lý tín hiệu trong truyền thông 31 B1.14 (46)
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 4 B7.08 (52)
10-01-2019 5 2 Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp 12 C311 (50)
14-01-2019 2 3 Bảo mật Internet 33 GD2 (90)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 12 C113 (39)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment