Lịch thi của Đặng Quang Nhật Minh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 2 Giao tiếp người máy 2 A215 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment