Lịch thi của Trần Hoàng Hải Nguyên

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Xử lý tín hiệu trong truyền thông 38 B1.14 (46)
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 5 B7.08 (52)
04-01-2019 6 3 Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng 29 B7.08 (43)
14-01-2019 2 3 Bảo mật Internet 38 GD2 (90)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 15 C113 (39)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment