Lịch thi của Nguyễn Thanh Nhàn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 9 B7.08 (27)
07-01-2019 2 3 Toán rời rạc nâng cao 14 B5.14 (57)
07-01-2019 2 4 Máy học trong Thị giác Máy tính 7 C114 (65)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 1 B4.14 (36)
17-01-2019 5 1 Biểu diễn tri thức và suy luận 9 C113 (30)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment