Lịch thi của Trần Trọng Thành Nhân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 3 Lập trình nhúng căn bản 9 B7.08 (48)
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 8 B6.12 (77)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 7 B4.14 (65)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 15 B3.14 (44)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment