Lịch thi của Hồ Nguyễn Anh Phong

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 17 B1.14 (42) Nợ học phí
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 4 B7.02 (50) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment