Lịch thi của Mai Xuân Phúc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 4 B6.12 (49)
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 10 B7.08 (40)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 10 B7.08 (27)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 14 B5.14 (29)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 16 C312 (59)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment