Lịch thi của Nguyễn Bá Quân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Xử lý tín hiệu trong truyền thông 45 B1.14 (46)
04-01-2019 6 3 Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng 32 B7.08 (43)
14-01-2019 2 3 Bảo mật Internet 43 GD2 (90)
16-01-2019 4 2 An toàn mạng không dây và di động 11 C206 (39)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment