Lịch thi của Bùi Minh Thái

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Xử lý tín hiệu trong truyền thông 5 B7.08 (46)
10-01-2019 5 2 Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp 16 C311 (50)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 10 C306 (48)
14-01-2019 2 3 Bảo mật Internet 50 GD2 (90)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment