Lịch thi của Đinh Quang Thái

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 Điện toán đám mây 24 B7.02 (31) Nợ học phí
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 11 B5.14 (44) Nợ học phí
03-01-2019 5 3 Dữ liệu lớn 44 B5.14 (66) Nợ học phí
04-01-2019 6 3 Thiết kế giao diện người dùng 4 B7.02 (51) Nợ học phí
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 12 B6.12 (30) Nợ học phí
10-01-2019 5 2 Internet và công nghệ Web 6 B5.08 (47) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment