Lịch thi của Tô Văn Thái

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Xử lý tín hiệu trong truyền thông 8 B7.08 (46)
02-01-2019 4 3 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 20 B3.22 (63)
14-01-2019 2 3 Bảo mật Internet 53 GD2 (90)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment