Lịch thi của Nguyễn Văn Thắng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tương tác người máy 17 B3.14 (25)
09-01-2019 4 2 Chuyên đề hệ thống nhúng và robot 11 B1.14 (15)
10-01-2019 5 2 Kỹ thuật hệ thống máy tính 13 B1.14 (20)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment