Lịch thi của Bùi Linh Thương

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 Điện toán đám mây 27 B7.02 (31)
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 12 B7.08 (40)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 15 B5.14 (29)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 25 C312 (59)
17-01-2019 5 1 Cơ sở dữ liệu phân tán 15 C206 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment