Lịch thi của Nguyễn Thị Trúc Thương

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Dữ liệu lớn 50 B5.14 (66) Nợ học phí
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 15 B6.12 (42) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment