Lịch thi của Ngô Thị Bích Thủy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 Điện toán đám mây 29 B7.02 (31)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 26 C312 (59)
17-01-2019 5 1 Cơ sở dữ liệu phân tán 16 C206 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment