Lịch thi của Nguyễn Thành Triều

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT 8 B3.14 (43)
02-01-2019 4 2 Xử lý tín hiệu trong truyền thông 23 B7.08 (46)
02-01-2019 4 3 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 22 B3.22 (63)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 6 B6.12 (45)
10-01-2019 5 2 Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp 20 C311 (50)
14-01-2019 2 3 Bảo mật Internet 62 GD2 (90)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment