Lịch thi của Nguyễn Xuân Truyền

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 3 Lập trình nhúng căn bản 1 E22 (19)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment