Lịch thi của Hoàng Kim Tuấn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 12 B1.14 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment