Lịch thi của Lưu Thiên Tùng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Hệ thống thông tin kế toán 4 B3.18 (39)
17-01-2019 5 1 Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử 15 C114 (55)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment