Lịch thi của Lâm Tiên Điền An

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 3 Lập trình nhúng căn bản 14 B7.08 (48)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 7 B6.06 (51)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 14 C306 (48)
14-01-2019 2 2 Công nghệ Java 4 C311 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment