Lịch thi của Nguyễn Thị Thu An

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Hệ thống thông tin kế toán 7 B3.18 (39)
02-01-2019 4 3 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 21 B6.12 (71)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 16 B7.02 (54)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 18 B6.12 (42)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 30 C312 (59)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment