Lịch thi của Tô Tiến An

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 1 C106 (28)
04-01-2019 6 3 Lý thuyết mạch điện 1 E22 (28)
07-01-2019 2 3 Nhập môn Công nghệ phần mềm 4 E42 (24)
08-01-2019 3 3 Lập trình nhúng căn bản 2 E22 (19)
16-01-2019 4 2 Lập trình hệ thống với Java 2 E44 (22)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment