Lịch thi của Khưu Ngọc Anh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 5 B5.14 (56)
07-01-2019 2 3 Bảo mật web và ứng dụng 6 C306 (38)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 2 B7.08 (63)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 21 C113 (39)
16-01-2019 4 2 An toàn mạng không dây và di động 21 C206 (39)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment