Lịch thi của Nguyễn Đức Anh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 1 E22 (16)
07-01-2019 2 4 Máy học trong Thị giác Máy tính 1 E43 (15)
11-01-2019 6 1 Thị giác máy tính nâng cao 1 E24 (14)
15-01-2019 3 4 Các kĩ thuật học sâu và ứng dụng 1 E22 (16)
16-01-2019 4 2 Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên 1 E22 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment