Lịch thi của Trương Hoàng Bảo

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL 5 C101 (21)
14-01-2019 2 3 Hệ truyền thông dữ liệu 6 E22 (21)
15-01-2019 3 3 Dữ liệu lớn 4 E24 (41)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment