Lịch thi của Nguyễn Thế Biển

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Hệ thống thông tin kế toán 8 B3.18 (39)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 20 B7.02 (54)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 19 B6.12 (42)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 5 B7.08 (49)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 31 C312 (59)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment