Lịch thi của Dương Nguyễn Ngọc Châu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 3 B7.08 (37)
14-01-2019 2 2 Công nghệ Java 7 C311 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment